Mūsu prāts ir kā matrica, kurā atrodas iekšējās zināšanas no bijušajām dzīvēm un esošajiem dzīves notikumiem. Mēs izveidojam uzstādījumus un atziņas prātā, kas var cilvēku virzīt pretī savai personībai, vai arī apstādināt viņu rīcībā. Atrodi savus iekšējos enerģijas zudumus, lai spētu enerģiju virzīt sev vēlamā virzienā!

 

Kādi dzīves pārdzīvojumi man ir palikuši no bērnības, kas neļauj šobrīd priecāties par dzīvi?

Kādu netaisnību es saskatīju savu vecāku attiecībās?

Kādi dzīves notikumi man radīja skaidra dzīves virziena izvēli?

 

Ir diva veida jautājumi – plaši un ārēji vērsti uz citiem cilvekiem, bet otrs ir tieši rīcības soļi savam prātam un vērsti uz savas personības izzināšanu! Izvēlies izzināt sevi ar tiešu jautājumu uzdošanu caur sevi! Ieskaties manā dzīves attīstības ceļā grāmatā Prāta apzināšana 400 dienās